Zabezpieczenia łukoochronne w rozdzielnicach

Zrozumienie ryzyka związanego z wystąpieniem zwarcia łukowego w zespołach rozdzielnic jest pierwszym krokiem do ochrony personelu i firmy

Zabezpieczenia łukoochronne

Wystąpienie zwarcia łukowego w rozdzielnicy niskonapięciowej może mieć katastrofalny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i ciągłość działalności przedsiębiorstwa. Firma Eaton oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, które minimalizują ryzyko powstania zwarcia łukowego.

Arc flash protection

Szacuje się, że średni koszt przestoju w działalności firmy spowodowanego zwarciem łukowym wynosi 40 000 euro dziennie. Wymiana zespołów rozdzielnic może potrwać kilka tygodni, co powoduje utratę przychodów, dodatkowe koszty i utratę dobrego wizerunku firmy. Osoby, które mają to nieszczęście, że znajdują się w pobliżu zwarcia łukowego są narażone na poważne obrażenia, a nawet śmierć!

Nawet rozdzielnice spełniające minimalne wymogi normy IEC 61439 pozostają podatne na zwarcia łukowe. Rozdzielnice niskonapięciowe odgrywają decydującą rolę w dostarczaniu energii elektrycznej. Jednak nawet jeśli urządzenia są projektowane, budowane i testowane zgodnie z normą, są one często modyfikowane, a ich ilość wzrasta z czasem. Ponieważ zużycie energii w budynkach komercyjnych i przemysłowych zmienia się wraz z upływem czasu, ryzyko powstania zwarcia łukowego może również wzrosnąć. Błędy personelu pracującego przy rozdzielnicy przemysłowej, brak konserwacji lub nawet małe gryzonie i owady mogą być przyczyną wystąpienia zwarcia łukowego.

Firma Eaton oferuje szeroką gamę rozwiązań, które pomagają firmom i zakładom produkcyjnym zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń ciała u pracowników i kosztownych szkód powstałych w wyniku zwarcia łukowego.

Dowiedz się, w jaki sposób można chronić personel, produkcję, działalność i dobry wizerunek firmy przed zwarciem łukowym.

Dowiedz się więcej

Zobacz jak wystąpienie zwarcia łukowego może wpłynąć na działalność firmy

ARCON

Zwarcie łukowe to wybuchowe uwolnienie energii w rozdzielnicy niskonapięciowej.

Zobacz jakie katastrofalne szkody może spowodować wysoka temperatura łuku elektrycznego podczas zwarcia łukowego w firmie lub zakładzie, u pracowników oraz w jaki sposób ARCON może temu wszystkiemu zapobiec.

Zobacz film

Zwarcie łukowe

Dowiedz się, w jaki sposób firma Eaton zapewnia zwiększone bezpieczeństwo zespołów rozdzielnic