Systemy bezpieczeństwa dla rozdzielnic nn

Ochrona przed zwarciami łukowymi w rozdzielnicy zmniejsza ryzyko dla firmy i jej pracowników

Zrozumienie sześciu zagrożeń związanych z występowaniem zwarć łukowych w przypadku zasilania budynków o znaczeniu krytycznym

Whitepaper

Zwarcie łukowe występuje, gdy łuk elektryczny opuszcza swoją zamierzoną drogę i przepływa między przewodnikami przez powietrze, powodując eksplozję elektryczną w zespole rozdzielnicy, wyrzucając metalowe części w powietrze. Niewłaściwe warunki eksploatacyjne lub zmieniające się użytkowanie budynku to dwie potencjalne przyczyny powstawania zwarć łukowych, z których więcej zostało wyróżnionych w infografice.

Wystąpienie zwarcia łukowego może wpłynąć na sześć aspektów Twojej działalności biznesowej.

1. Bezpieczeństwo personelu pracującego na rozdzielnicach i w ich pobliżu
2. Uszkodzenia rozdzielnic elektrycznych, które będą wymagały wymiany lub naprawy
3. Koszty finansowe wymiany zniszczonej rozdzielnicy
4. Przestój w produkcji spowodowany zwarciem łukowym i utratą niskonapięciowego zasilania
5. Przerwanie ciągłości działania poprzez zakłócenie sprzedaży i utratę dobrego wizerunku firmy.
6. Szkody w budynku i jego sąsiedztwie

Obydwa produkty firmy Eaton - system DIAGNOSE i ARCON zwiększają bezpieczeństwo i pomagają w identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz minimalizują szkody spowodowane wystąpieniem zwarcia łukowego.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, dlaczego standardowe poziomy bezpieczeństwa IEC mogą nadal pozostawiać Twoją firmę bezbronną wobec wystąpienia zwarć łukowych.

Pobierz informacje o produktach firmy Eaton

Zdalne sterowanie i monitorowanie rozdzielnic

Dowiedz się, w jaki sposób firma Eaton zapewnia zwiększone bezpieczeństwo zespołów rozdzielnic przemysłowych