Bezpieczeństwo rozdzielnic niskonapięciowych

Dowiedz się, w jaki sposób firma Airbus zmodernizowała swoją rozdzielnicę niskonapięciową, aby zwiększyć wydajność zakładu i bezpieczeństwo energetyczne

Firma Airbus zmodernizowała swoje rozdzilnice główne niskiego napięcia, dzięki wsparciu i fachowej wiedzy firmy Eaton.

Aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na swoje produkty, firma Airbus prowadzi całodobową produkcję samolotów w zakładach w Hamburgu.

Eaton-Arc-Flash-Airbus

Airbus dostrzegł potrzebę modernizacji swojej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia w celu zoptymalizowania dystrybucji zasilania, a jednocześnie zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Niemniej jednak najważniejsza z punktu widzenia działalności firmy, była konieczność ograniczenia do minimum zakłóceń na linii produkcyjnej, dlatego też ustalono, że zamiast zastępować istniejące rozdzielnice niskonapięciowe, system zostanie wzmocniony poprzez doposażenie go w wybrane rozwiązania firmy Eaton. Po szczegółowym przeglądzie istniejących zespołów rozdzielnic, firma Eaton, identyfikując potrzebę stworzenia systemu ochrony przed zwarciami łukowymi, zaproponowała firmie Airbus swoje dwa strategiczne rozwiązania jakim są ARCON - stanowiący zabezpieczenie łukoochronne oraz Diagnose - system ciągłego monitorowania temperatury rozdzielnicy.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz studium przypadku firmy Airbus tutaj.

Pobierz

Film Ochrona przed zwarciem łukowym

Arc flash

W instalacjach elektroenergetycznych mogą wystąpić zwarcia łukowe, niezależnie od zastosowanych środków ochronnych.

Zobacz, w jaki sposób zwarcie łukowe może spowodować potencjalnie katastrofalne szkody dla Twoich pracowników i Twojej firmy i dowiedz się, w jaki sposób zarówno system Arcon i Diagnose mogą zmniejszyć ryzyko dla pracowników i Twojej firmy.

Obejrzyj film

Pobierz informacje o produktach firmy Eaton

Zwarcie łukowe

Zabezpieczenia łukoochronne firmy Eaton