Bezpieczeństwo rozdzielnic niskonapięciowych

Zarządzanie ryzykiem dzięki zapobiegawczej konserwacji

Eaton Electric Sp. z o.o. - Profesjonalny partner w efektywnym zarządzaniu energią

Eaton-Arc-Flash-Airbus

Umowa o świadczeniu usług daje większą kontrolę nad kosztami eksploatacji instalacji. Zapobiegawcze koszty konserwacji stają się przejrzyste i przewidywalne, a koszty nieplanowanych przestojów i konserwacji naprawczej są eliminowane. Umowa o świadczeniu usług firmy Eaton wyraźnie określa zakres pracy, jaką ma wykonać firma Eaton, dodatkowe wsparcie, które obejmuje również usterki i wycenę naprawy lub modernizacji.

Pobierz

Pobierz informacje o produktach Eaton

Zwarcie łukowe

Dowiedz się jak Eaton zapewnia zwiększone bezpieczeństwo zespołów rozdzielnic